Kuka olen

Olen pitkän kokemuksen omaava moniosaaja.

Osaamiseni on karttunut kansainvälisten yritysten palveluksessa, joissa yli 25-vuotta jatkunut työurani on antanut mahdollisuuden osallistua mitä moninaisimpiin tehtäviin sekä asiantuntijana että johtajana.

Olen aloittanut ohjelmistotekniikan alueella ja jatkanut siitä ohjelmistoalihankinnan ja ohjelmistolisenssien hankintaan. Seuraava laajennukseni oli hankintatoimen kehittäminen kattaen lisää alueita ohjelmistoalihankinnan lisäksi kuten esimerkiksi mekaniikka- ja elektroniikkaalihankinnat. Pitkäkestoiset yhteiset tuotekehitysprojektit olivat hankintatoimen mielenkiintoisia hankkeita, joiden sopimustekniikan hallinta oli paitsi haastavaa myös palkitsevaa.

Avainosaamisten ymmärtäminen linkittyy vahvasti hankintatoimeen ja niinpä seuraava aluevaltaukseni olikin osaamisen kehittämiseen liittyvät tehtävät, jotta paitsi osataan painottaa alihankinta oikein, kehitetään oman henkilöstön osaamista. Olen ollut laatimassa osaamisenarviointimalleja sekä kehittämässä useita oppimisratkaisuja.

Ulkomaankomennukseni kartutti erityisesti johtajakokemustani ja antoi näkemystä kulttuurieroihin ja niiden vaikutuksiin työyhteisössä.

LEAN valmistusmenetelmät ja erityisesti LEANin toteutumisen varmistava henkilöstön osallistaminen LEAN menetelmien käyttöönotossa ovat olleet viimeisten vuosieni parhaita saavutuksia. Samalla luonnollisesti johtamismenetelmiä on kehitetty ja osana tuota kehitystä olen kouluttautunut Certified Coach sekä SixSigma Champion.

Hyvä coach ei tarvitse syvällistä osaamista aihepiiristä, jota coachaa, mutta kokemukseni mukaan siitä ei todellakaan ole haittaa. Coachin rooli on tehdä hyviä kysymyksiä, joiden avulla asiakas saa oivalluksia. Coachin asiantuntemus auttaa haastavampien kysymysten esittämisessä ja auttaa konkreettisten toimenpiteiden määrittämisessä.

Olen valmis coachaamaan sinutkin saavuttamaan tavoitteesi !